پیج اینستاگرام مدرس طراحی لباس آموزشگاههای فنی و حرفه ای و ...وخصوصی

🎽✂ 📋 ✏ 💡Fashion designer🇮🇷 ‌Irani مدرس طراحی👩‍🎨🖌 و دوخت ✂️👗 و نرم افزارهای طراحی 🖥 لباس و چرم👜 آموزشگاه فنی و حرفه‌ای ◀️کاردانی طراحی🧥وکارشناسی اقتصاد

پست ها
236
دنبال کننده
11k
دنبال می کند
669
بازدید صفحه
338
ارسالی توسط