ربات ارسال تبلیغ اتومات به گروه بازار بزرگ ایران و تبلیغ زیر اخطارهای گروه

@bazarbiran_bot

بازدید صفحه
2k
ارسالی توسط

نظر سنجی (میزان رضایت شما از این شبکه چقدر است)

نظر شما چیست؟

تصویر امنیتی
(توجه: لینک و مطالب تبلیغاتی و یا توهین آمیز تایید نخواهد شد)
x