کانال تلگرام جهان باستان

💫در این کانال انواع.... 🖤اثار باستانی 🖤مصر 🖤اهرام مصر 🖤چیز های تارخی اثارتاریخی گذاشته میشه پس مارو حمایت کنید.❤🧡

اعضا
38
بازدید صفحه
25
ارسالی توسط