عصرپادشاهان (kingsera)

⚔️بازی آنلاین استراتژیک عصرپادشاهان⚔️ عصرپادشاهان (بازی تحت وب) : 🌐 www.kingsera.com : آدرس سایت بازی 🔗 t.me/+WDJCAZEE4cU0NGNk : لینک گروه 🧩 https://help.kingsera.com : راهنمای بازی 🆔 @Amehr7 : محمد مایکل

اعضا
595
بازدید صفحه
317
ارسالی توسط

نظر سنجی (میزان رضایت شما از این شبکه چقدر است)

نظر شما چیست؟

تصویر امنیتی
(توجه: لینک و مطالب تبلیغاتی و یا توهین آمیز تایید نخواهد شد)