گروه تلگرام ঊঈحریم عشقঊঈ

قوانین حریم عشق 1_پست هاے ایدے و لینڪــدار⛔️ 2_چت مــمــنــوعـ⛔️ 3_پست رگبارے مــمــنــوعــ⛔️ 4_مزاحمت درپے وی⛔️ 5_پست سیاسی ممنوع⛔️ 6_مشاعره✅ ساعت پاکسازی یازده شب

اعضا
10
بازدید صفحه
121
ارسالی توسط

نظر سنجی (میزان رضایت شما از این شبکه چقدر است)

نظر شما چیست؟

تصویر امنیتی
(توجه: لینک و مطالب تبلیغاتی و یا توهین آمیز تایید نخواهد شد)